Jenis-jenis Khat


Berikut adalah jenis-jenis khat yang sempat saya cari setakat ini, jenis-jenis khat ini saya dapati ada tercatat di buku-buku rujukan khat seperti buku dari Jawad Sabti, dan ada diantaranya saya dapati dari buku Sejarah Khat tulisan Ustaz Jainal Sakiban (Johor), dan juga beberapa buku rujukan khat yang ada dalam simpanan saya.

Jenis-Jenis Khat

1. Nasakh

2. Nasakh Hadith

3. Thuluth

4. Thuluth Jali

5. Req’ah

6. Farisi @ Nasta’liq

7. Dewani

8. Dewani Jali

9. Ijazah

10. Hurr

11. Kufi Murabba’

12. Kufi Muhaqqaq

13. Tajj

14. Tughrak

15. Nabti Arab

16. Hijazi @ Madani @ al-Darij

17. al-As’ar

18. Asyribah

19. al-Sami’i

20. Narjisi

21. Thuluthain

22. Tumar

23. Hafifuth Thulus

24. Riqa’

25. Tauqi’

26. Thaqil Thuluth

27. Mufattah

28. Zamburi

29. al-Haram

30. al-Uhud

31. Sijillat

32. Mu’amarat

33. al-Mansyur

34. al-Dibaj

35. Syami

36. al-Jalil

37. al-Mudammirat

38. al-Khirfaj

39. al-Marsa’

40. al-Riasi

41. Nasakh Khafif

42. al-Qhabbar

43. al-Nisf

44. Nisf Khafif

45. al-Haliyah

46. al-Mudawwar al-Kabir

47. Musalsal

48. Musalsal al-Tauqi’

49. Ghubar al-Hibah

50. al-Muhammad

51. al-Hawaiji

52. al-Qasas

53. al-Jinah

54. Thuluth Khafif

55. Raihan

56. Muhaqqaq

57. Zahab

58. al-Matan

59. Muqlah

60. Thuluth Mu’tad

61. Lu’lui

62. al-Asy’ar

63. al-Wasy

64. al-Mudammij

65. Mu’allaq

66. al-Muqtarin

67. Siaqat Sumbulu

68. Kufi Bassit

69. Kufi Musattar

70. Kufi Musyakkal

71. Kufi Muwarraq

72. Kufi Muzahraf

73. Kufi Muzaiyan

74. Kufi Madhfur

75. Kufi Andalusi

76. Kufi Mamluki

77. Sahifah

78. Thuluth Mahbuk

79. Thuluth Handasi

80. Thuluth Mutanazir

81. Syekestah

82. Farsi Mutanazir

83. Farsi Mukhtazil

84. Diwani Mutarabit

85. Dewani Jali Hamayuni

86. Dewani Jali Zauraq

Sumber:

Seni Khat, Keindahan Dalam Kepelbagaian “Sejarah, Tokoh dan Karya”

oleh Jainal Sakiban

ISBN 983-066-202-0

Synergymate Sdn Bhd

Buku Khat Jawad Sabti

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s